Lucas bags 3rd place in spelling bee

Nueva Era Central Elementary School- Nasungkit ni Maria Bernadeth T. Lucas, ika-6 na baitang ng Uguis Integrated School ang ikatlong gantimpala sa katatapos lamang na Pandistritong Patimpalak sa Ispeling. Ang nasabing patimpalak ay mayroong layunin na paigtingin ang paggamit ng Wikang Filipino. Tagapagsanay: Ang iyong abang lingkod at Bb. Xyleth Ramos Tagapag-ugnay sa Filipino: Terese Dancel-Natividad Ulong Guro: Fedelina continue reading : Lucas bags 3rd place in spelling bee