Lucas bags 3rd place in spelling bee


Nueva Era Central Elementary School- Nasungkit ni Maria Bernadeth T. Lucas, ika-6 na baitang ng Uguis Integrated School ang ikatlong gantimpala sa katatapos lamang na Pandistritong Patimpalak sa Ispeling.

Ang nasabing patimpalak ay mayroong layunin na paigtingin ang paggamit ng Wikang Filipino.

Tagapagsanay: Ang iyong abang lingkod at Bb. Xyleth Ramos
Tagapag-ugnay sa Filipino: Terese Dancel-Natividad
Ulong Guro: Fedelina Nicolas
Punong Guro: Jhony Casigay Azada

Bilang kanyang tagapsanay at tagapayo, lubos po akong nagpapasalamat sa kanyang butihing mga magulang, sa kanyang lolo’t lola at kay Bb. Xyleth Ramos, sa paggabay at pagtulong sa kalahok.